Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera

Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera

Kláštorná 2
06503 Podolínec
IČO: 17151481

Informácie o inštitúcii Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera

Čo ponúkame?

 

Stredná odborná škola sv. Klmenta Hofbauera poskytuje štúdium:

1.       v 3-ročných učebných odboroch

 denné štúdium, doklady o získanom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list, dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške

podmienka prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy

3355 2 00 stolár (chlapci, dievčatá) 

3668 2 00 montér suchých stavieb (chlapci) 

6456 2 00 kaderník (dievčatá, chlapci) 

6445 2 00 kuchár (chlapci, dievčatá)

  externé štúdium (1 rok) je možné len v prípade, že uchádzač potrebuje získať "ďalší" výučný list, t.j., že už má absolvované iné stredoškolské (resp. vysokoškolské) štúdium

 umožňujeme štúdium podľa individuálneho učebného plánu, ktoré vyplýva zo zákonnej povinnosti (materstvo, choroba...), resp. individuálneho posúdenia riaditeľa školy

 

2.        v 4-ročných študijných odboroch

 denné štúdium, doklady o získanom vzdelaní: výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške, dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške

podmienka prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy 

 6445 4 00 kuchár (chlapci i dievčatá)

6446 4 00 kozmetik (dievčatá)

  externé štúdium neposkytujeme

 umožňujeme štúdium podľa individuálneho učebného plánu, ktoré vyplýva zo zákonnej povinnosti (materstvo, choroba...), resp. individuálneho posúdenia riaditeľa školy

 

3.        v 2-ročných študijných nadstavbových odboroch

 denné štúdium, doklady o získanom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške, dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúše

podmienka prijatia: úspešné ukončeniu príslušného trojročného učebného odboru 

6403 4 00 podnikanie v remeslách a službách 

6426 4 00 vlasová kozmetika

6421 4 00 spoločné stravovanie

3659 4 01 stavebníctvo - výroba stavieb

  externé štúdium (2 roky) poskytujeme vo všetkých nadstavbových odoboroch, bližšie informácie v zložke externé štúdium

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľ
Ing. Jozef Goč

jozef . goc @ slnet . sk

 

Zástupkyňa riaditeľa

Mgr. Daniela Lizáková

danliz @ stonline . sk

 

Kde nás nájdete?

Zobrazit